Bakterilere karşı Wellisair: Testler 
 
Patojenik mikroorganizmaların çoğu, bakteri ailesinin bir parçasıdır. Bakterilerin fiziksel özellikleri iki gruba ayrılır: 
 
● Bakteri Gram "+": ​Bakterinin duvarında iki tabaka olması ile karakterizedir: Dış hücre duvarı, protein zincirleri ve lipoteik asitler ve sitoplazmik membran (iç duvar) ile kesişir.
 
● Bakteri Gram "-"​: ​ Bu bakteriler hücre duvarında üç katmana sahiptir:Fosfolipidler ve lipopolisakkaritlerden oluşan dış zar, Gram "+" dış zarına benzeyen ancak çok daha ince olan ara tabaka ve Gram "+" bakterilerinin iç zarı ile aynı olan iç sitoplazmik zar. 
 
Hidroksil radikallerine tabanlı Gelişmiş Oksidasyon İşlemi (AOP) her iki bakteri türüne de saldırabilir. Bunun nedeni, her ikisinin de oksidasyona karşı savunmasız asit zincirlerine ve proteinlere sahip olmasıdır. 
 
Bu oksidatif reaksiyonlar, bakterinin zarlarını geçerek morfolojik yapılarını değiştirerek (zarları yok ederek) genetik bilgilerine ulaşana kadar devam eder ve böylece bakteriye geri dönüşü olmayan bir şekilde  zarar verilmiş ve öldürülmüş olur. 
 
Wellisair teknolojisinin bakterilere karşı etkinliğini belirlemek için, havada ve yüzeylerde aşağıdaki gibi çeşitli testler yapılmıştır:
 
● Bacillus Subtilis: 
 
Grafik 1. Havada mililitre başına Bacillus Subtilis plak oluşturan birimlerin (PFU / ml) konsantrasyonunda azalma.
 
Grafik 2. Testin başlamasından 60 dakika sonra yüzeyde mililitre başına Bacillus Subtilis plak oluşturan birim (PFU / ml) konsantrasyonunda azalma.
 
 
● Staphylococcus Aureus: 
 
Grafik 3. Havadaki mililitre başına Staphylococcus Aureus plak oluşturan birimlerin (PFU / ml) konsantrasyonunda azalma.
 
Grafik 4. Testin başlamasından 60 dakika sonra yüzeyde mililitre başına Staphylococcus Aureus plak oluşturan birim (PFU / ml) konsantrasyonunda azalma.
 
● Salmonella: 
 
Grafik 5. Testin başlamasından 4 saat sonra yüzeyde mililitre başına Salmonella plak oluşturan birimlerin konsantrasyonunda (PFU / ml) azalma.
 
Bu testlerin sonuçları çok tatmin edici olmasının nedeni bakterilerin birkaç saat maruz kaldıktan sonra % 99.9 oranında hem havada hem de yüzeyde yok edilmesidir.