.Wellisair: Hidroksil Radikal Teknolojisi 

Wellisair - Dezenfeksiyon için gelişmiş hidroksil radikal teknolojisi: 


Wellisair, hidroksil radikallerini (OH) verimli bir şekilde üretmeyi ve genişletmeyi başaran yenilikçi ve patentli ileri bir teknoloji kullanarak, Gelişmiş Oksidasyon İşlemleri (AOP) aracılığıyla patojenik mikroorganizmaları (virüsler ve bakteriler)% 99,9'a kadar ortadan kaldırır ve aynı zamanda uçucu organik bileşikleri (VOC'ler) ve PM parçacıklarını azaltır. 

Hidroksil radikalleri, havayı ve yüzeyleri dezenfekte etmede etkili olmanın yanı sıra, IJERS "International Journal of Engineering Research and Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre insanlar için zararsız bir yöntemdir. 

Askeri Savunma bu teknolojiyi 1970'lerde CBR (Kimyasal / Biyolojik / Radyolojik) savaş için  atmosferde OH kullanarak geliştirdi. 1990'larda Avrupa hastanelerinde ticarileştirildi ve bakteri, mikrop ve virüsler, zararlı gazlar, küf ve solunum alerjenlerinin neden olduğu kirli ortamlardaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasında mükemmel sonuçlar gösterdi. 

Reaktif Oksijen Türleri (ROS) içinde, hidroksil radikalleri (OH), küçük konsantrasyonlardan virüslerde, bakterilerde, alerjenlerde ve küfte biyosidal işlevler gerçekleştirir ve havadaki organik bileşiklerin mineral formlara veya zararsız suda çözünür organik bileşiklere parçalanmasını mümkün kılar. 
 
 

OH hidroksil radikali, troposferik kimyadaki en önemli doğal oksidandır. Birçok kirletici ile reaksiyona girerek onları arındırma sürecini başlattığı için genellikle atmosferin "deterjanı" olarak adlandırılır. Aynı şekilde karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının giderilmesinde de önemli rol oynar. 
 

Gelişmiş Oksidasyon İşlemlerinin en önemli özelliği , kirletici maddeyi konsantre etmemesi veya çevreye aktarmamasıdır ve onu yok etmesidir. Bu şekilde, organik kirleticilerin neredeyse tamamen mineralizasyonu elde edilir.  Gelişmiş Oksidasyon İşlemleri, organik bileşiklerin büyük çoğunluğunun, özellikle organoklorinler, PCB'ler, PAH'lar vb. gibi biyolojik olarak parçalanamayan bileşiklerin yok edilmesini sağlayan temiz ve güvenli bir teknolojidir. 

Hidroksil radikalleri, klor, alkaliler ve amoni-alkol-alkali bazlı 3 ana kimyasal dezenfektana göre mükemmel avantajlara sahiptir: 

-  2.8V'luk yüksek oksidasyon potansiyeli nedeniyle patojenik mikroorganizmaların seçicilik göstermeksizin tümünde etkilidir. 


-  OH’nin  işlem süresi çok kısadır. OH'nin kimyasal reaksiyon hızı ozon, peroksit veya klor gibi diğer oksidanlardan 107 kat daha fazladır. 


-  Yeşil oksidandır, yani oksidasyon sonrasında biyokimyasal reaksiyonun ardından hidroksil radikaller atık olarak suya dönüşür. Dolayısıyla insana ve doğaya karşı zararlı herhangi bir kimyasal yaymaz.


- Wellisair’in kirleticilerle temas ettiğinde,  havayı ve yüzeyleri hidroksil radikalleri yoluyla temizleme ve dezenfekte etme işlemi, aşağıdaki şekilde tepki verir:

-  Virüslerden ve bakterilerden korunma zarlarını yıkar (lipid reaksiyonu)

- Virüslerin ve bakterilerin genetik bilgisini değiştirir (lipid peroksidasyon reaksiyonu) 

- Yere düşen daha ağır ürünlerdeki uçucu organik bileşenleri (VOC) okside eder. 

- Havada asılı kalan parçacıkları ayrıştırır. 

Oksidasyon süreci başladıktan sonra, daha fazla hidroksil radikali üreten ve böylelikle virüsleri ve bakterileri yok etme sürecini hızlandıran bir dizi kademeli reaksiyondan oluşan "solunum patlaması" adı verilen etki meydana gelir. 

Böylece Wellisair, 50-60m2'ye kadar alanın havasını ve yüzeyini verimli bir şekilde arındıran ve dezenfekte eden bir zincir etkisi oluşturur. 

Wellisair, kartuştan d-limonen maddesinin dikkatlice standartlaştırılmış miktarlarda buharlaştırır. 

Bu maddeler düşük konsantrasyonlarda (<0,02 ppm) kontrollü bir ozon emisyonu ile reaksiyona girerek üretilen hidroksil radikalin zararsız olmasını sağlar. 

Bağımsız UL sertifikalı bir  laboratuvar tarafından  Wellisair'in ozon emisyonunun dünya sağlık örgütü tarafından belirlenen 2000 yılı çevresel sınır değerlerinin limit konsantrasyonun altında olduğu da onaylanmıştır. Bu nedenle havada asılı kalan ve yüzeylerde biriken patojen mikroorganizmaları hızlı bir şekilde yok etmede etkili, insanlar için zararsız ve güvenli bir yöntemdir.